نوار کناری

رادیو کنترل ۶ کاناله

  • 850.000 تومان
    این رادیو کنترل دارای ۶ کانال یک کانال ولوم و چهار کانال جوی استیک و یک کانال کلید کلنگی می باشد که با اردوینو ساخته شده و اماده بکار می باشد جهت پرواز هواپیمای ندل و ماشین بکاره میره و برای هواپیمای مدل ۱۵۰۰ متر برد هوایی داره . ...